Työyhteisön kehittämistä, työnohjausta ja coachingia

Toimivassa työyhteisössä yhteistyö sujuu ja jokainen tietää roolinsa ja tehtävänsä. Pelisäännöt ovat selkeät, työn puitteet kuten resurssit ovat kunnossa ja työ on haasteellista ylittämättä yksittäisen työntekijän tai ryhmän kestokykyä. Oikeudenmukainen johtaminen ja toinen toistaan kannustava ja tukeva ilmapiiri auttaa työyhteisöä jaksamaan paineidenkin keskellä.  Jokainen työyhteistön jäsen vaikuttaa omalla toiminnallaan työyhteisöönsä ja myös siihen miten häntä johdetaan. Tyytyväinen ja arvostusta kokeva työyhteisö on tehokas ja tuottava. Tällaiseen työyhteisön toimivuuteen organisaatioissa pyritään. Työyhteisöjen ja organisaatioiden todellisuus ei aina kuitenkaan etene suunnitellulla tavalla.

Työyhteisöjen, esimiesten ja asiantuntijoiden  ratkaisukeskeisellä ja systeemisellä valmennuksella, coachingilla ja työnohjauksella  voidaan ennaltaehkäistä ongelmia, kehittää työyhteisöä ja olla tukemassa muutosprosessien kulkua ja tuloksellisuutta.
Olen toiminut esimiesten, ryhmien ja työyhteisöjen valmentajana, työnohjaajana ja coachina eri sektoreilla mm. rahoitusalalla, paperi-, lääke- ja elintarvike-teollisuudessa, bioteknologian alalla, informaatioteknologian sektorilla, kuntasektorilla, vakuutusalalla, terveydenhuollossa, yliopistoissa ja muissa koulutus- ja asiantuntijaorganisaatiossa. Olen myös tutkinut oikeudenmukaista johtamista, työssä jaksamista sekä coachingia esimiestyön kehittämisen välineenä.

Olen työ- ja organisaatiopsykologiaan erikoistunut psykologi (PsL), työterveyspsykologi, työnohjaaja ja coach. Yhteistyökumppanina olen välitön, mutkaton ja asioihin huolellisesti paneutuva. Olen innostava ja saan muutkin mukaan miettimään asioita.

Anneli Romana